Etikettarkiv: omställning

OFRs har svarat på remissen Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande

Vi ställer oss positiva till förslaget om fler veckor med omställningsstudiestöd. OFR vill dock understryka att ett likvärdigt statligt omställningsstudiestöd – där offentliganställda har exakt samma möjligheter till omställningsstudiestöd som i privat sektor – är en självklarhet. Denna inskärpning lämnar OFR i sitt yttrande då det förekommer skrivningar i remissen som kan tolkas som att villkoren för fler veckor med omställningsstudiestöd kan komma att vara annorlunda än intentionerna kring reformen. Vi anser att villkoren för fler veckor med omställningsstudiestöd, om förslaget genomförs, självklart måste vara likalydande med det som i dagsläget uttrycks i Lag (2022:856) om omställningsstudiestöd.

Läs vårt remissvar

Intervju med Camilla Grahn, verksamhetsutvecklare på Omställningsfonden, om det nya Kompetens- och omställningsavtalet

Den 1 oktober började det nya Kompetens- och omställningsavtalet att gälla. Men vad gäller egentligen och hur många kommer att omfattas av detta stöd?

OFR ställde några frågor till Camilla Grahn, verksamhetsutvecklare på Omställningsfonden. Omställningsfonden är den omställningsorganisation som gäller för välfärdssektorn. De stöttar medarbetare, fack och arbetsgivare med kompetensutveckling och karriärväxling, såväl under som efter anställningen. Fortsätt läsa Intervju med Camilla Grahn, verksamhetsutvecklare på Omställningsfonden, om det nya Kompetens- och omställningsavtalet

Statliga omställningsavtalet klart!

Parterna inom statliga avtalsområdet har nu tecknat Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet som ska till inför de förändringar av LAS som börjar gälla den första oktober. Fortsätt läsa Statliga omställningsavtalet klart!

Nytt stort avtalspaket som rör pensioner, omställning och arbetsmiljö!

Parterna på kommunal sektor har förhandlat fram ett gemensamt stort avtalspaket bestående av nytt pensionsavtal, nytt omställningsavtal och en avsiktsförklaring för bättre arbetsmiljö. De ger högre avsättning till pension, bättre möjlighet till omställning under arbetslivet genom exempelvis studiestöd och förutsättningar för ett gott arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Syftet är att ge bättre villkor under hela arbetslivet för förbundens medlemmar och vi är, tillsammans med förbunden, glada över att kunna presentera dessa viktiga förbättringar. Fortsätt läsa Nytt stort avtalspaket som rör pensioner, omställning och arbetsmiljö!

OFR välkomnar regeringens beslut om att parterna skall delta i regeringens LAS- och omställningsarbete

Tre olika las-utredningar tillsätts internt i Regeringskansliet för att gå vidare med genomförandet av den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och tjänstemannakartellen PTK kom överens om i höstas och som sedan även LO-förbunden Kommunal och IF Metall hakade på. Arbetet skall vara klart den 15 maj, med andra ord behöver det starta omgående. Fortsätt läsa OFR välkomnar regeringens beslut om att parterna skall delta i regeringens LAS- och omställningsarbete

​750 miljoner till kompetensutveckling i välfärden

Undersköterskor, socialsekreterare och lärare är några av de 120 yrkesgrupper som gynnas när välfärdssektorn får 750 miljoner kronor till kompetensutveckling och omställning. Satsningen genomförs av Omställningsfonden på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom välfärden, och sträcker sig över tre år. Läs mer här!

OFRs remissvar på En moderniserad arbetsrätt och En nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Statlig och kommunal sektor har sedan länge kollektivavtal om omställning och turordning som är anpassade efter offentlig sektors behov och förutsättningar. Utmaningen kommer under överskådlig tid vara att rekrytera och behålla medarbetare. Regler som gör det lättare att säga upp anställda löser därmed inte sektorns utmaningar. Och inte blir det bättre av att anställda får en försämrad ekonomisk trygghet när anställningsskyddet försvagas. Nedtrappningen av ersättningen försämrar matchningen på arbetsmarknaden.

Läs OFRs remissvar på betänkandet En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30 och på En nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37.

Överenskommelse mellan PTK och Svenskt näringsliv

PTK och Svenskt näringsliv har kommit överens om ett nytt system för trygghet på arbetsmarknaden. Överenskommelsen vilar på fyra ben; anställningsskydd, stöd i omställning, rätt till kompetensutveckling och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Läs mer och överenskommelsen i sin helhet på PTKs hemsida.