Etikettarkiv: kommun

Tjänstepensionens dag – Fira tjänstepensionen!

Att ha tjänstepension via din arbetsgivare är en viktig del av din pension. Alla som betalar in skatt tjänar in till sin allmänna pension, men tjänstepensionen kommer via arbetsgivaren, och är en stor del av din framtida pension. Så se till att du har tjänstepension! Fortsätt läsa Tjänstepensionens dag – Fira tjänstepensionen!

Afa ger pengar till forskning om förbättrad arbetsmiljö för chefer inom äldreomsorgen

En chef som mår bra är en bättre chef. Hur kan deras arbetsmiljö förbättras? För att ta reda på det anslår Afa 4 427 000 kronor till Christofer Rydenfält, Lunds tekniska högskola, som ska ta reda på hur arbetsmiljön för chefer i kommunal äldreomsorg kan förbättras.

Bakgrunden är att undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden i den kommunala äldreomsorgen oftare är långtidssjukskrivna än andra i arbetslivet. Det är dessutom svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Det gäller även cheferna, som Fortsätt läsa Afa ger pengar till forskning om förbättrad arbetsmiljö för chefer inom äldreomsorgen

Har du frågor kring valet mellan att stå kvar i KAP-KL eller att byta till AKAP-KR?

Vi håller webbinarium med efterföljande chatt vid tre olika tillfällen i vår: 24 april, 9 maj eller 24 maj!

Välj det datum som passar dig. 

Du kan chatta kring frågor om de båda avtalen och vad man kan tänka på inför ett val. I chatten svarar pensionsexperter från OFRs kansli samt från OFRs medlemsförbund Sveriges Lärare, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Ledarna och Fackförbundet Scen & Film.

Regionala dagar för kommuner och regioner på 4 orter i vår!

I vår hålls Regionala dagarna för kommuner och regioner på fyra orter runt om i Sverige; Sandviken, Ronneby, Kristinehamn och Luleå.

De regionala dagarna hålls av Afa Försäkring på uppdrag av OFR, SKR, AkademikerAlliansen och Kommunal.  Åtta gånger om året erbjuds heldag med föreläsningar och seminarier inom arbetsmiljö och försäkringar! Syftet är att utgöra ett komplement till utbildningarna för försäkringsinformatörer. Dagar med inspiration, påfyllnad och kompetensutveckling! Fortsätt läsa Regionala dagar för kommuner och regioner på 4 orter i vår!

Uppdaterade Faktablad!

Nu finns uppdaterade Faktablad kring möjligheten till löneväxling för offentliganställda. Man kan komma överens med arbetsgivaren om att växla lön till pension eller semester. Det är en del att tänka på och inte alltid rätt sak att göra – så läs våra Faktablad för mer information. Läs här!

Afa Försäkring ger 14 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Barnmorskors arbetsmiljö och hälsa, lärares föräldrakontakter och förebyggande av vibrationsskador. Det är ämnena för tre av de fem forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 13 641 000 kronor av Afa Försäkring.  Fortsätt läsa Afa Försäkring ger 14 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Ny överenskommelse om SAP-R, Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten

Centrala parter har tecknat överenskommelse gällande räddningstjänstens särskilda avtalspension, SAP-R. För dig som är anställd före den 1 januari 2023 fortsätter SAP-R som tidigare, men med förbättringar. SAP-R stängs för den som anställs som helt ny inom räddningstjänsten från och med 1 januari 2023. I stället ges ett tillägg på 2 000 kronor per månad. Läs mer här!

Viktiga nyheter i kommunala tjänstepensionsavtal från och med den 1 januari 2023!

Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommun och region eller är anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal (kommunal sektor) att omfattas av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Samtidigt höjs pensionsavsättningen i avtalet med 1,5 procent.  Läs mer om alla viktiga förändringar här!

Viktig förhandlingsframgång för OFRs kommunala medlemsförbund!

Nu har det blivit klart med en viktig förhandlingsframgång för OFRs kommunala medlemsförbund när det gäller de kollektivavtalade försäkringarna, AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Vi har, tillsammans med övriga centrala fackliga organisationer, nått en överenskommelse med SKR om att den övre åldersgränsen för när kompletterande ersättning till långtidssjuka och arbetsskadade kan betalas ut (och inbetalning av tjänstepensionspremier i sådana situationer), höjs från 65 till 66 år från och med den 1 januari 2023. Fortsätt läsa Viktig förhandlingsframgång för OFRs kommunala medlemsförbund!

Verktyg i arbetet mot hot och våld på jobbet!

Nu lanserar Suntarbetsliv Säkerhetsdialogen – ett nytt verktyg som ska underlätta för arbetsplatser att förebygga hot och våld. Där finns stöd och hjälp för arbetsplatsen innan, under och efter en händelse. Suntarbetslivs verktyg riktar sig främst till dig inom kommuner och regioner men arbetar du inom staten finns Partsrådets egen sida Hot på jobbet med verktyg för tjänstemän inom statlig sektor! Fortsätt läsa Verktyg i arbetet mot hot och våld på jobbet!