Etikettarkiv: arbetsskador

Nu är arbetsmiljöveckan här!

I oktober varje år, närmare bestämt vecka 43, arrangeras den internationella arbetsmiljöveckan. För OFR och förbunden är det ett bra tillfälle att varje år lyfta fram det arbete som görs för bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv.

På onsdagen i arbetsmiljöveckan uppmärksammar vi särskilt skyddsombuden, dessa vardagens hjältar, som de inte kallas utan anledning. Det är de som ska se till att arbetsmiljön fungerar, att reglerna efterlevs och våga stå på sig mot arbetsgivare som kanske vill kompromissa bort dessa saker. Fortsätt läsa Nu är arbetsmiljöveckan här!

Mot en bättre arbetsskadeförsäkring – OFR är med och bidrar!

Den statliga arbetsskadeutredningen som leds av utredaren Dan Holke är i gång med arbetet med en översyn av den allmänna arbetsskadeförsäkringen. Några av de frågor som utredningen enligt direktiven ska titta på är hur försäkringen fungerar vid sjukdomar som orsakats av smitta samt vid de arbetsskador som typiskt sett är vanligare bland kvinnor. Undertecknad deltog idag för första gången i ett möte med den referensgrupp som utredningen tagit initiativ till. Mötet lovade gott! Det ska bli spännande att följa utredningens arbete och jag ser fram emot en bra dialog med förbunden i frågan. /Svante Uhlin, OFRs pensions- och försäkringsexpert

OFRs krav: Förbättra arbetsskadeförsäkringen, kompensera för covid-19 nu

OFRs fackförbund som företräder i det närmaste en halv miljon medlemmar i kommun- och regionsektorn kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst på grund av covid -19.Det är viktigt att försäkra att man blir kompenserad även de första sex månaderna, en sjuksköterska med lön på 40 000 kronor per månad förlorar 35 000 kronor på ett halvår. Fortsätt läsa OFRs krav: Förbättra arbetsskadeförsäkringen, kompensera för covid-19 nu