Etikettarkiv: arbetsmiljö

Afa För­säkring utlyser ett nytt FoU-program – om friskfaktorer på organisatorisk nivå

Afa För­säkring utlyser ett tre-årigt FoU-program om friskfaktorer med fokus på den organisatoriska nivån. Programmet är en del av en satsning där parterna i kommun- och regionsektorn har enats om en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024. Fortsätt läsa Afa För­säkring utlyser ett nytt FoU-program – om friskfaktorer på organisatorisk nivå

Hälso- och sjukvårdspersonal pressades hårt under coronapandemin

När corona-pandemin bröt ut i början av 2020, tvingades personal inom hälso- och sjukvården att snabbt ställa om sina verksamheter. De tvingades också omfördela resurserna för att kunna möta det ökade vårdbehovet under corona-pandemin. Fortsätt läsa Hälso- och sjukvårdspersonal pressades hårt under coronapandemin

Afa ger pengar till forskning om förbättrad arbetsmiljö för chefer inom äldreomsorgen

En chef som mår bra är en bättre chef. Hur kan deras arbetsmiljö förbättras? För att ta reda på det anslår Afa 4 427 000 kronor till Christofer Rydenfält, Lunds tekniska högskola, som ska ta reda på hur arbetsmiljön för chefer i kommunal äldreomsorg kan förbättras.

Bakgrunden är att undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden i den kommunala äldreomsorgen oftare är långtidssjukskrivna än andra i arbetslivet. Det är dessutom svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Det gäller även cheferna, som Fortsätt läsa Afa ger pengar till forskning om förbättrad arbetsmiljö för chefer inom äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket drar tillbaka kritiserat förslag om skyddsombud

I november läckte en intern rättslig utredning ut från Arbetsmiljöverket. Där förekom bland annat formuleringar om att skyddsombud inte ska kunna företräda individer. Utredningen väckte mycket kritik och frågor från arbetsrättsligt håll där man kallade förslaget absurt och rättsvidrigt. Fortsätt läsa Arbetsmiljöverket drar tillbaka kritiserat förslag om skyddsombud

Afa Försäkring ger 14 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Barnmorskors arbetsmiljö och hälsa, lärares föräldrakontakter och förebyggande av vibrationsskador. Det är ämnena för tre av de fem forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 13 641 000 kronor av Afa Försäkring.  Fortsätt läsa Afa Försäkring ger 14 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Nu är arbetsmiljöveckan här!

I oktober varje år, närmare bestämt vecka 43, arrangeras den internationella arbetsmiljöveckan. För OFR och förbunden är det ett bra tillfälle att varje år lyfta fram det arbete som görs för bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv.

På onsdagen i arbetsmiljöveckan uppmärksammar vi särskilt skyddsombuden, dessa vardagens hjältar, som de inte kallas utan anledning. Det är de som ska se till att arbetsmiljön fungerar, att reglerna efterlevs och våga stå på sig mot arbetsgivare som kanske vill kompromissa bort dessa saker. Fortsätt läsa Nu är arbetsmiljöveckan här!

Verktyg i arbetet mot hot och våld på jobbet!

Nu lanserar Suntarbetsliv Säkerhetsdialogen – ett nytt verktyg som ska underlätta för arbetsplatser att förebygga hot och våld. Där finns stöd och hjälp för arbetsplatsen innan, under och efter en händelse. Suntarbetslivs verktyg riktar sig främst till dig inom kommuner och regioner men arbetar du inom staten finns Partsrådets egen sida Hot på jobbet med verktyg för tjänstemän inom statlig sektor! Fortsätt läsa Verktyg i arbetet mot hot och våld på jobbet!

Gilla Jobbet hålls i höst på fem orter, och även digitalt!

Redan nu kan du anmäla dig till höstens Gilla Jobbet! Seminariedagar kommer att hållas i Luleå, Malmö, Göteborg, Karlstad och Växjö. Och så en digital sändning i slutet av turnén!

Alla Gilla Jobbets aktiviteter är kostnadsfria! Under dagen kommer du få nya idéer, insikter och inspiration, som gör att du kan ta ännu ett steg framåt i ditt arbetsmiljöarbete. Fortsätt läsa Gilla Jobbet hålls i höst på fem orter, och även digitalt!

Nytt stort avtalspaket som rör pensioner, omställning och arbetsmiljö!

Parterna på kommunal sektor har förhandlat fram ett gemensamt stort avtalspaket bestående av nytt pensionsavtal, nytt omställningsavtal och en avsiktsförklaring för bättre arbetsmiljö. De ger högre avsättning till pension, bättre möjlighet till omställning under arbetslivet genom exempelvis studiestöd och förutsättningar för ett gott arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Syftet är att ge bättre villkor under hela arbetslivet för förbundens medlemmar och vi är, tillsammans med förbunden, glada över att kunna presentera dessa viktiga förbättringar. Fortsätt läsa Nytt stort avtalspaket som rör pensioner, omställning och arbetsmiljö!

Kom ihåg att anmäla dig till Gilla Jobbet 28 oktober!

Gilla Jobbet hålls denna gång som webbinarium och det blir en mycket intressant och givande förmiddag där forskare och praktiker tala om erfarenheter från arbetsmiljöarbete under pandemin. Vad kan vi dra nytta av framöver?  Vilka nya utmaningar och arbetssätt har vi varit med om?  Du kommer få insikter, idéer och inspiration!  Fortsätt läsa Kom ihåg att anmäla dig till Gilla Jobbet 28 oktober!