OSA_figur2-liten

Vi har i samarbete med våra medlemsförbund tagit fram material om Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Är du medlem i något av våra medlemsförbund tar du en kontakt med förbundet om du önskar beställa lathunden.

SAM + OSA = BRA ARBETSMILJÖ.  En uppdaterad version (februari 2019) av vår lathund som beskriver hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA). Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och en inspirationskälla i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kan användas vid exempelvis möten mellan skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter.

 

Handlingsplan och ärendehantering av kränkande särbehandling och trakasserier. Checklistan utgår från de lagkrav som finns i arbetsmiljöföreskriften (AFS 2015:4) och diskrimineringslagen.

 

Systematiskt Arbetsmiljöarbete – metoden för en bättre arbetsdag I den här foldern berättar vi hur man kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Vi riktar oss till skyddsombud, andra förtroendevalda och till de som allmänt är intresserade av arbetsmiljöfrågor.

 

Dela i sociala medier: