fbpx

OSA_figur2-liten

Vi har i samarbete med våra medlemsförbund tagit fram material om Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Är du medlem i något av våra medlemsförbund tar du en kontakt med förbundet om du önskar beställa lathunden.

SAM + OSA = BRA ARBETSMILJÖ.  En uppdaterad version (februari 2019) av vår lathund som beskriver hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA). Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och en inspirationskälla i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kan användas vid exempelvis möten mellan skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter.

Handlingsplan och ärendehantering av kränkande särbehandling och trakasserier. Checklistan utgår från de lagkrav som finns i arbetsmiljöföreskriften (AFS 2015:4) och diskrimineringslagen.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete – metoden för en bättre arbetsdag I den här foldern berättar vi hur man kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Vi riktar oss till skyddsombud, andra förtroendevalda och till de som allmänt är intresserade av arbetsmiljöfrågor.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.