fbpx

Svar på remissen Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier

OFR lämnade i fredags svar på remissen Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1). I remissen finns förslag om att utveckla lagstiftningen för att skydda både verksamhet och anställda i offentlig sektor från brott som handlar om att tvinga fram, hindra eller hämnas olika beslut och åtgärder. Förslagen handlar om att vidga tillämpningen i nuvarande lagstiftning, införa brottet ”förolämpning mot tjänsteman” och höja straffsatsen för vissa brott. Man passar också på att modernisera en del begrepp.

OFR välkomnar syftet och förslagen i stort, men pekar samtidigt på svårigheter med några enskilda formuleringar som gör att räckvidden kanske inte blir som tänkt. Utredningen är ett av många politiska initiativ som handlar om att skärpa straff, övervaka och avskräcka från våld och annan brottslighet. OFR passar på att konstatera att dessa åtgärder många gånger är nödvändiga i dagsläget, men det saknas visioner och konkreta idéer som syftar till att minska incitament och drivkrafter till hot mot samhällets anställda. 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.