fbpx

Studiehandledning – diskrimineringslagstiftningen

Vi har tagit fram en studiehandledning till våra två handböcker om diskrimineringslagen – Vad är diskriminering? En facklig handbok och Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok.  Studiehandledningen är tänkt som ett stöd för dig som håller i utbildningar om diskriminering och är uppbyggd kring ett antal teman som speglar återkommande utmaningar och problem på en arbetsplats; Rekrytering och utbildning, Lönediskriminering och lönekartläggning, Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt Tillsyn, tvister och sanktioner.

I handledningen finns bland annat förslag på upplägg av utbildning, läsanvisningar och tydliga målbeskrivningar. Här nedan hittar du även PP-bilder till studiehandledningen. Manus till studiehandledningen är skrivet av författaren till handböckerna, Lena Svenaeus.

Studiehandledning till fackliga handböckerna om diskriminering

PowerPoint till Studiehandledning för fackliga handböckerna om diskriminering

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok

I de fall du önskar beställa någon av handböckerna ska du i första hand vända dig till ditt fackförbund.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.