fbpx

Stoppa förslaget om riktålder för pensionen

Ett längre arbetsliv är ur ett demografiskt perspektiv på sikt oundvikligt, men det går inte att bara att höja pensionsåldern. Det finns andra och bättre sätt att lösa pensionsproblemen på än Pensionsgruppens förslag om riktålder, skriver Lars Fresker OFRs ordförande, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, för medlemsförbundens räkning.

I fredags, den 3 maj, gick remisstiden ut för departementspromememorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem. (Ds 2019:2). Bland annat föreslår Pensionsgruppen en riktålder för när pension ska tas ut som vi inom OFR motsätter oss.

OFRs medlemsförbund har helt nyligen antaget ett pensionspolitiskt program med flera förslag till förbättringar av det allmänna pensionssystemet.

Den så kallade Pensionsgruppen som består av riksdagsledamöter från alla partier i riksdagen utom V och SD presenterade en principöverenskommelse i december 2017. Förslagen i principöverenskommelsen har nu beretts av både Pensionsmyndigheten och regeringskansliet. Regeringskansliet har i sin planering för kommande propositioner till riksdagen angett att den första delen av förslagen om höjda pensionsåldrar, en höjning av LAS-åldern från dagens 67 år, ska läggas i en proposition i början av maj.

 

 Debattartikel ”Stoppa förslaget om riktålder för pensionen”. Svenska Dagbladet 6 maj.

OFRs remissvar, Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Ds 2019:2

Pensionerna och ett hållbart arbetsliv. OFRs pensionspolitiska program.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.