Statliga omställningsavtalet klart!

Parterna inom statliga avtalsområdet har nu tecknat Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet som ska till inför de förändringar av LAS som börjar gälla den första oktober. Avtalet ger i princip samma möjligheter till kompetensutveckling med omställningsstudiestöd som det privata avtalet, medan det finns fler lösningar anpassade särskilt för förutsättningarna på det statliga området när det kommer till visstidsanställningar. Se Fackförbundet STs hemsida för fler förklarande texter och hämta gärna avtalstexterna från Arbetsgivarverket.