fbpx

Den 4 oktober kunde OFR/S,P,O träffa ett treårigt kollektivavtal med Arbetsgivarverket.

Andra centrala avtalsparter inom staten är Saco-s och Seko.

checkmark-xxl-50x50 4 oktober. Treårigt avtal klart för staten

checkmark-xxl-50x50 29 september. Avtalsförhandlingar in i det sista. Publikt

checkmark-xxl-50x50 28 september. Statligt anställda kräver kortare arbetstid. Arbetet

checkmark-xxl-50x5018 september. Arbetstiden hetaste frågan i avtalsrörelsen.

checkmark-xxl-50x50 5 september. OFR/S,P,O, Förhandlingsläget, OFR/S,P,O

checkmark-xxl-50x50 25 augusti. Pressmeddelande, Arbetsgivarverket, Avtalsrörelsen är nu igång på allvar

checkmark-xxl-50x5021 juni. Pressmeddelande, Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket vill utveckla avtalen för att stödja en effektiv lokal lönebildning

checkmark-xxl-50x50 21 juni. Pressmeddelande OFR/S,P,O . Nu startar sista stora avtalsrörelsen.

checkmark-xxl-50x50 21 juni. Yrkanden OFR/S,P,O

checkmark-xxl-50x50 21 juni.  Arbetsgivarverkets yrkanden 

 

  • OFR/Statstjänstemän, Poliser,Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.