Ska du presentera nya omställningsavtalet KOM-KR? Här finns en presentation

Det nya omställningsavtalet KOM-KR för kommun- och regionanställda har ett bredare syfte vilket innebär att medarbetare kan få kompetensutveckling för att ställa om för nya arbetsuppgifter innan en framtida arbetsbrist uppstår. Genom facklig samverkan lokalt ges möjlighet att påverka framtida behov av kompetens och förebyggande insatser för anställda. Ytterligare nyheter är bland annat att fler omfattas av omställningsstödet och att avtalet anpassas till höjd pensionsålder. För mer information om KOM-KR, ta del av OFRs PowerPoint-presentation:

OFRs KOM-KR-presentation 

Omställningsfonden