Säsongens första nyhetsbrev

I säsongens första Aktuella utredningar av intresse kan man läsa om utredningen som ska analysera och föreslå hur vissa statliga myndigheters lokala serviceverksamheter kan organiseras på ett mer sammanhållet sätt. Snabbutredningen av PPM är klar och indelningskommittén har fått ett tilläggsdirektiv.

Aktuella utredningar av intresse #5 2017