fbpx

Särskild AGS-KL-förmån upphör från och med den 1 oktober 2022

En del av det stora avtalspaket om ett nytt omställningsavtal och tjänstepensionen i kommun- och regionsektorn som de centrala avtalsparterna förhandlade fram i december 2021, innehåller en viktig förändring i den kompletterande sjukförsäkring som gäller för anställda i sektorn, AGS-KL. Ändringen innebär att den försäkring som har kunnat ge ersättning från försäkringsbolaget AFA Försäkring i vissa fall när Försäkringskassan har beslutat att inte längre betala sjukpenning, Särskild AGS-KL-förmån, upphör att gälla från den 1 oktober 2022. Det betyder att det inte kommer att finnas rätt till några nya sådana förmåner från och med den 1 oktober. För den som redan har påbörjat en ersättningsperiod med Särskild AGS-KL-förmån fortsätter utbetalningen som tidigare i längst 180 dagar.

Observera att den som har fått eller senare får ett beslut från Försäkringskassan som avser tid före den 1 oktober 2022 om att sjukpenning inte längre kan betalas på grund av att den försäkrade bedöms kunna utföra ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, fortfarande har möjlighet att få Särskild AGS-KL-förmån enligt hittills gällande regler. Det krävs alltså inte att AFA Försäkring har hunnit besluta i ett sådant ärende eller ens att ansökan om Särskild AGS-KL-förmån är inlämnad före den 1 oktober för att möjligheten att få ersättning ska finnas kvar. Det avgörande är från vilket datum Försäkringskassans beslut om att inte längre betala sjukpenning gäller. Om detta datum är före den 1 oktober 2022 gäller villkoren i försäkringen som tidigare.

Mer information kommer inom kort också att finnas på AFA Försäkrings hemsida.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.