fbpx

Sänkta avgifter ger högre tjänstepension

Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Det betyder i praktiken att det blir mer tjänstepension för de drygt 1,1 miljoner anställda i kommun och landsting.

Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL och de äldre avtalen PFA 01 och PFA 98. Det betyder i praktiken att för de omkring 18 miljarder kronor som sätts av till kollektivavtalade tjänstepensioner inom kommunal sektor blir det mer tjänstepension för anställda i kommun och landsting.

I genomsnitt sänks avgifterna för fondförsäkring med cirka 12 procent. De drygt 1,1 miljoner anställda inom kommuner, landsting och bolag inom arbetsgivarförbundet Pacta får därigenom väsentligt förbättrade pensionsvillkor som står sig väl i jämförelse med vad som gäller på övriga arbetsmarknaden.

Avgiftssänkningen är resultatet av ett partsgemensamt arbete, som förutom sänkta avgifter på de rörliga och fasta avgifter som försäkringsgivare har rätt att dra från den anställdes pensionskapital, även resulterat i en lång rad andra viktiga villkorsändringar.


Exempelvis

  • betygskrav som verkar för att de valbara försäkringsgivarna tillhandahåller ett konkurrenskraftigt produktutbud,
  • utbetalningsregler som stärker anställdas inflytande över tidpunkten när pensionen ska betalas ut, som samtidigt innebär minskad risk för att anställda missar att ta ut pensionen och som ytterligare betonar att pensionen i första hand ska utbetalas livsvarigt och inte som engångsbelopp eller tidsbegränsat,
  • informationskrav som säkerställer att anställda bland annat får bättre information om tecknade skydd för efterlevande (återbetalningsskydd) och om skyddets eventuella ekonomiska effekter för pensionen,
  • bestämmelser som möjliggör för arbetsgivaren att erbjuda löneväxling (eller särskild avsättning till pension) till en separat försäkring men med samma fördelaktiga avgiftsvillkor som gäller för tjänstepension i övrigt.

Ansökan om att erbjuda försäkring till de nya villkoren har varit öppen för alla försäkringsgivare som är godkända av Finansinspektionen och som förbinder sig att uppfylla parternas anslutningsvillkor

Det är därför glädjande att många försäkringsgivare ansökt om att erbjuda tjänstepensionsförsäkring för kommun- och landstingsanställda.


Följande försäkringsgivare kommer att vara valbara för 2018:

Traditionell försäkring

Alecta, AMF och KPA Pension.

Fondförsäkring

AMF, Danica, Folksam LO Fondförsäkring, Handelsbanken, KPA Pension, Nordea, SEB, Swedbank och Svenska Lärarfonder.


Avtalsparter

  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt  Arbetsgivarförbundet Pacta
  • Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) – En uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar sexton fackförbund inom offentlig sektor.
  • Svenska Kommunalarbetareförbundet
  • AkademikerAlliansen – En organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/landstingskommunala sektorn med 17 Saco-anslutna förbund.

Kontakt

Ossian Wennström, Förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL 08-452 79 17, ossian.wennstrom@skl.se

Victoria Hansson, Förhandlare, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL 08-452 75 07, victoria.hansson@skl.se

Cecilia Curtelius Larsson, Förhandlare, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) 070-644 93 83, cecilia.curtelius.larsson@ofr.se

Anne-Maria Carlsgård, Ombudsman, Svenska Kommunalarbetareförbundet  08-610 7044, 070-3100129, anne-maria.carlsgard@kommunal.se

Helena Larsson, Förhandlare, AkademikerAlliansen, 08-613 48 39 , helena.larsson@saco.se


LÄS MER om kommunal pension.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.