Samverkan för friskare arbetsplatser – save the date!

Den 13 november bjuder de centrala kommunala parterna in till ett webbseminarium – Samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner. Seminariet är ett värdefullt bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro. Arrangemanget riktar sig särskilt till fackliga representanter och arbetsgivare i kommuner och regioner, i synnerhet till centrala samverkansgrupper/ skyddskommittéer. Bland annat kommer socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Region Kalmar att delta i seminariet.

Boka redan nu in förmiddagen den 13 november.

Samla din centrala samverkansgrupp/skyddskommittéer och se seminariet tillsammans.

Stödmaterial för lokala strategier kring hur man uppnår låg och stabil sjukfrånvaro kommer att presenteras inför seminariet.

Stödmaterial och seminarium arbetas fram i ett projekt som drivs på uppdrag av Arbetsmiljörådet för kommuner och landsting.  I projektgruppen ingår Erik Hallsenius arbetsmiljöexpert på OFR. Kontakta gärna Erik om du har några frågor.