2018

Sänkta avgifter ger högre pension. Partsgemensamt pressmeddelande 

 Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting.

Glädjande besked från SKL angående pensioner!

28 fackförbund begär förhandling med anledning av sänkta pensioner

2017

170518  Kampanjen Intressant vetande vill öka kännedomen om de kollektivavtalade försäkringar som finns inom kommunal sektor.

170428 Reservofficerarna blir ny medlem i OFR från och med 28 april 2017.