fbpx

Familjeskydd – tidpunkt för utbetalning respektive skydd vid fler kommunala anställningar

Utdrag ur protokoll Pensionsnämndens sammanträde den 30 juni 2017

§ 6

KPA Pension (dnr 2017-4)

Nämnden konstaterar

att familjeskydd ska betalas ut från och med månaden efter dödsfallsmånaden vilket framgår av förhandlingsprotokoll 2017-04-27 avseende överenskommelse om ändringar i AKAP-KL.

att KPA Pension med anledning av arbetet med att ta fram en försäkringsprodukt för AKAP-KLs familjeskydd, har frågat nämnden om efterlevande har rätt till dubbla familjeskydd om den avlidne hade två parallella anställningar.

Nämnden beslutar

att det för en och samma avliden aldrig kan utfalla mer än ett familjeskydd enligt AKAP-KL, detta oavsett om den avlidne hade flera kommunala anställningar som var och en innebär att den avlidne uppfyller familjeskyddets villkor.

att rätten till förmån för inkomstdelar över nivån sex inkomstbasbelopp, i de fall den avlidne hade fler än en kommunal anställning som var och en innebär att den avlidne uppfyller familjeskyddets villkor, bestäms med utgångspunkt i det underlag som dessa anställningar motsvarar sammanräknade.

att nämnden härmed besvarat frågan.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.