Fråga om ledighet KAP-KL

Utdrag ur Protokoll från Pensionsnämndens sammanträde 15 december 2015

§ 15 Övriga frågor

Fråga om ledighet, KAP-KL §21 mom 2 b)

Nämnden konstaterar

att Jesper Neuhaus lyft frågan om vad som avses med hel ledighet i KAP-KL §21 mom 2 b).

Nämnden beslutar

att med hel ledighet enligt KAP-KL §21 mom 2 b) avses ledighet med eller utan lön.

Dela i sociala medier: