fbpx

Fråga om ledighet KAP-KL

Utdrag ur Protokoll från Pensionsnämndens sammanträde 15 december 2015

 

§ 15 Övriga frågor

Fråga om ledighet, KAP-KL §21 mom 2 b)

Pensionsnämnden fattade beslut om tolkning av vad som avses med hel ledighet i KAP-KL § 21 mom. 2b).

Pensionsnämnden beslutade att med hel ledighet enligt KAP-KL § 21 mom. 2b) avses ledighet med eller utan lön.

 

SKRs cirkulär 17:2 Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 2b) den 15 december 2015

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.