fbpx

”Pandemin tvingade oss att hitta nya lösningar tillsammans!”

Utmanande men också utvecklande. Så kan man sammanfatta bilden av det statliga arbetet under pandemin enligt en rapport som heter just så:  ”Utmanande men utvecklande – om lokal partssamverkan under pandemin”.  Den är sammanställd av en partsgemensam arbetsgrupp bestående av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko.

Hur har arbetet påverkats av pandemin? Hur mycket har arbetsformer och processer anpassats på grund av pandemin och vilka erfarenheter har man gjort?

Det var frågorna i en enkät som skickades ut och besvarades av arbetsgivare och de fackliga företrädarna tillsammans.

Resultatet visade att samverkan mellan lokala parter var robust och hade klarat av de utmaningar som pandemin inneburit. En del av orsakerna anses vara hög anpassningsförmåga där man skapade nya sätt att arbeta över funktionella och professionella gränser. Den digitala anpassningen har också fungerat bra och till stor del vill lokala parter behålla detta arbetssätt även om man gärna vill komplettera med fysiska möten.

Pandemin har skapat utmaningar för arbetsmiljöarbetet men täta dialoger och korta beslutsvägar tas upp som positiva effekter.

De digitala mötena har underlättat tillgänglighet men också skapat utmaningar med att hantera känsliga frågor och ökad risk för missförstånd. Intensiteten i rapporteringen om rådande läge och ändrade föreskrifter har också setts som en del av utmaningarna.

”Pandemin var nytt för oss alla. Krävde nya arbetsformer som vi inte haft tidigare. […]Nya forum och nya frågeställningar har uppkommit i och med pandemin[…]Partssamarbetet har inneburit ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt. Mötena har upplevts engagerande och konstruktiva.”

Så beskriver en av myndigheterna hur samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation fungerat under pandemin.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.