fbpx

Överenskommelser om bruttopensioner är nu klara

Nu har ytterligare överenskommelser träffats för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsavtalen inom kommunal sektor. Överenskommelserna innebär att det finns lösningar på plats för alla årskullar som omfattas av gamla bruttopensionsavtal. Det var i januari det uppmärksammades att utbetalningar av tjänstepension enligt de gamla bruttopensionsavtalen blev kraftigt sänkta. De centrala parterna har under året därför dels kommit överens om att för 2018 återställa tjänstepensionen till 2017 års nivå samt att hitta långsiktigt hållbara lösningar för tid framåt.

checkmark-xxl-50x50 Fördjupad information om överenskommelser om bruttopensionsavtal

checkmark-xxl-50x50  FAQ – överenskommelser om bruttopensionsavtal

checkmark-xxl-50x50 Överenskommelser

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.