fbpx

Överenskommelse mellan PTK och Svenskt näringsliv

PTK och Svenskt näringsliv har kommit överens om ett nytt system för trygghet på arbetsmarknaden. Överenskommelsen vilar på fyra ben; anställningsskydd, stöd i omställning, rätt till kompetensutveckling och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Läs mer och överenskommelsen i sin helhet på PTKs hemsida.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.