fbpx

Oväntad pensionssänkning kan drabba äldre kommun- och landstingsanställda

Med anledning av skriverier i olika media i veckan kring en eventuell pensionssänkning för äldre kommun- och landstingsanställda vill vi informera kring detta.

Under 2018 kan det bli en sänkning i pension för arbetstagare som omfattats av det gamla pensionsavtal som gällde fram till den sista december 1997. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 och tidigare, men kan även slå mot de födda mellan 1938 och 1953. Yngre påverkas mindre eftersom de i den allmänna pensionen har mindre andel från tidigare ATP-system.

Varför kan pensionen bli lägre?

Tjänstepension enligt äldre avtal samordnades med allmän pension för att individen skulle ha en garanterad total pensionsnivå. Syftet var således gott. Det kallades för bruttopension där både den allmänna pensionen och tjänstepensionen ingår. Samordningen mellan tjänstepensionen enligt äldre avtal och den allmänna pensionen innebär i korthet att tjänstepensionen räknas ut, därefter räknas den allmänna pensionen av och kvar blir den del som betalas ut som tjänstepension.

Fram till 2002 räknades både tjänstepensionen och den allmänna pensionen om med prisbasbeloppets förändring och relationen mellan de två olika pensionerna förändrades inte. År 2003 började den allmänna pensionen istället värdesäkras med inkomstutvecklingen. Konsekvensen blev att den allmänna pensionen ökade i högre takt än tjänstepensionen och risken som kunde ses var att tjänstepensionen skulle urholkas.

De centrala parterna träffade därför en överenskommelse för att få en lösning på problemet. Lösningen var att beräkna ett så kallat frilagt belopp och undanta detta från samordning. Så har också skett genom åren utom då den så kallade ”bromsen” i det allmänna systemet slagit till och då prisbasbeloppet sjunkit (2010, 2011 och 2014). År 2018 värdesäkras den allmänna pensionen med ett lägre index än tjänstepensionen. Det innebär att det inte blir något belopp som undantas från samordning och konsekvensen kan bli att den totala pensionen blir lägre.

Det är många som drabbas. Effekten är individuell beroende på bland annat ålder och inkomstnivå. För inkomster över en viss nivå finns inte intjänande i allmän pension och tjänstepensionen för dessa inkomstdelar berörs därför inte. Om individen insjuknat med sjukbidrag/förtidspension/arbetsskadelivränta före 1998 finns även andra garantiregler som kan mildra effekten.

Vid en sänkt total pension kan individen vara berättigad till bostadstillägg eller ett höjt sådant eller viss del garantipension.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.