Vi har inte råd att mista kommunsektorns medarbetare