Vårdförbundets förhandlingar med SKL och Sobona är förlängda