Vårdanställda vill få covid-19 klassat som arbetsskada