Tillitsdelegationen ska utforma en obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda

Dela i sociala medier: