Tillitsdelegationen ska utforma en obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda