fbpx

Stort engagemang kring det växande forskningsfältet e-socialt arbete

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.