Statliga bolag ska ställa högre krav vid upphandlingar