fbpx

Särskild utredare ska föreslå en äldreomsorgslag

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.