fbpx

Särskild utredare ska föreslå en äldreomsorgslag

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.