Samverkansgrupper utsedda för att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar