fbpx

Samverkansgrupper utsedda för att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.