fbpx

Regeringsuppdrag att stärka arbetet mot hot, våld och trakasserier riktat mot statsanställda

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.