Regeringen tillsätter en kommission för jämställda livsinkomster