fbpx

Regeringen låter ISF analysera om fler bör omfattas av arbetsskadeförsäkringen vid covid-19

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.