Rapport: Böter för företag som vägrar jämställda löner