fbpx

Principöverenskommelse om flexpension mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega klar.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.