Principöverenskommelse om flexpension mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega klar.