fbpx

Principöverenskommelse om flexpension mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega klar.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.