fbpx

Pressmeddelande från Finansdepartementet Regeringen har överlämnat en skrivelse som behandlar Riksrevisionens rapport om trakasserier, hot och våld mot statligt anställda

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.