Polismyndigheten följde inte MBL. Polisförbundet får skadestånd. Viktig AD-dom.