Pensionsgruppen har enats om en handlingsplan för jämställda pensioner.