fbpx

Omklassning av covid-19 kan göra det svårare att få ersättning

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.