Omklassning av covid-19 kan göra det svårare att få ersättning

Dela i sociala medier: