Omfattande pensionsfel kan drabba statligt anställda vid ett stort antal myndigheter