Ny rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet: Hur fungerar kollektivavtal?