Finansutskottet: Nej till regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid upphandling.