fbpx

Medling i avtalsförhandlingarna mellan lärarfacken och SKL

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.