Lena Nitz omvald som ordförande för Polisförbundet