Kvinnor inom offentlig sektor upplever besvär till följd av arbetet. Ny rapport.