fbpx

Kvinnliga akademikers livslön 2,8 miljoner lägre.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.