Kvinnliga akademikers livslön 2,8 miljoner lägre.

Dela i sociala medier: