Krav för sjukpenning granskade – förslag lämnas till regeringen