Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport – parterna kan påverka arbetslösheten

Dela i sociala medier: