fbpx

Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport – parterna kan påverka arbetslösheten

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.