Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport – parterna kan påverka arbetslösheten