Johanna Jaara Åstrand omvald som ordförande för Lärarförbundet