Fysioterapeuterna valde ny förbundsstyrelse för 2017 – 2020 på sin kongress.